10 пилотни проекта, при които хранителните компании и заинтересованите страни във веригата за доставки ще тестват, подобряват и управляват приемането на платформата за данни и свързаните софтуерни инструменти.

10 държави:
Гърция, Холандия, Италия, Румъния, Хърватия, Полша, Унгария, Кипър, Египет, Йордания

0
Пилотни проекти
0
Държави участници