10 pilota u kojima će prehrambene tvrtke i njihovi dionici u lancu opskrbe testirati, poboljšati i potaknuti usvajanje podatkovne platforme i povezanih softverskih alata.

10 zemalja:
Grčka, Nizozemska, Italija, Rumunjska, Hrvatska, Poljska, Mađarska, Cipar, Egipat, Jordan

0
Piloti
0
Države sudionici