10 pilotnih projektov, kjer bodo živilska podjetja in njihovi deležniki v dobavni verigi testirali, izboljšali in spodbujali sprejetje podatkovne platforme in povezanih programskih orodij.

10 držav:
Grčija, Nizozemska, Italija, Romunija, Hrvaška, Poljska, Madžarska, Ciper, Egipt, Jordanija

0
Piloti
0
Vpletene države