10 Πιλοτικά Προγράμματα στα οποία εταιρείες τροφίμων και τα ενδιαφερόμενα τους μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού θα δοκιμάσουν, θα βελτιώσουν και θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση της πλατφόρμας δεδομένων και των συνδεδεμένων με αυτήν εργαλείων λογισμικού.

10 χώρες
Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Κροατία, Πολωνία, Ουγγαρία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ιορδανία

0
Πιλοτικά Προγράμματα
0
Εμπλεκόμενες Χώρες