Цели

Бизнес
изисквания

Да разбере в дълбочина, нуждата от критични бизнес сценарии върху изискванията за безопасност на храните и за да се преведат в технически, организационни, правни и комерсиални изисквания за TheFSM платформата

Разработка
на платформата

Да разработи както гръбнака, така и front-end сървизите на платформата TheFSM, така че тя да може напълно да поддържа защитени и контролирани работни потоци и транзакции за споделяне на данни, които са от решаващо значение за инспекцията и сертифицирането.

Обширно
тестване

Да разработи десет (10) пилотни проекта, в които хранителните компании и техните заинтересовани страни във веригата за доставки ще тестват, подобряват и управляват приемането на платформата за данни и свързаните софтуерни инструменти.

Стратегическо
планиране

Да проектира, внедри и утвърди търговска стратегия, която ще стимулира приемането на TheFSM от ключови играчи в сектора за сертифициране и други заинтересовани страни по света.

Участват 11 партньора от
9 европейски страни

Технологичен напредък

  • Усъвършенствани семантични технологии, които могат да осигурят изключително добра оперативна съвместимост и възможности за интеграция на сложни данни.

  • Разширено многоезичност както за текстова информация, така и за онтологии на данни.

  • Многостранна услуга за посредничество на данни

  • Възможности за индексиране, обработка и визуализация на големи данни за подпомагане на обработката им в реално време и изпълнението на модела на хранителния риск

Въздействие

Платформа за промишлени данни, която да даде дигитален стимул на начина, по който се извършва сертифицирането на храни в Европа.

  • Най-съвременни блокчейн технологии

  • Отворена и кооперативна виртуална среда

  • обмен и връзка на данни между различни участници в безопасността на храните

  • обширно тестване на услугите за инспекция и сертифицирана на европейските доставчици чрез пилотните проекти