Cilji

Poslovne
zahteve

Poglobljeno razumeti potrebe kritičnih poslovnih scenarijev glede specifikacij za varnost hrane in jih prevesti v podrobne tehnične, organizacijske, pravne in komercialne zahteve za platformo TheFSM

Razvoj
platforme

Razviti tako hrbtenico kot tudi vmesne storitve platforme TheFSM, tako da lahko v celoti podpira varne in nadzorovane poteke dela in transakcije za izmenjavo podatkov, ki so kritične za inšpekcijske preglede in certificiranje.

Obsežno
testiranje

Vzpostaviti deset (10) pilotnih projektov, kjer bodo živilska podjetja in njihovi deležniki v dobavni verigi testirali, izboljšali in spodbujali sprejetje podatkovne platforme in povezanih programskih orodij.

Strateško
načrtovanje

Oblikovati, izvajati in potrditi komercialno strategijo, ki bo spodbudila sprejetje TheFSM s strani ključnih akterjev v sektorju certificiranja in drugih zainteresiranih strani po vsem svetu.

UKLJUČENO 11 PARTNERJEV IZ
9 DRŽAV EU

Tehnološki napredek

  • Napredne semantične tehnologije, ki lahko omogočijo zelo izpopolnjeno podatkovno interoperabilnost in zmožnosti integracije.

  • Napredna večjezičnost za besedilne informacije in podatkovne ontologije.

  • Večstranska storitev posredovanja podatkov

  • Zmogljivosti indeksiranja, obdelave in vizualizacije velikih podatkov za podporo obdelave podatkov v realnem času in izvedbe modela tveganja za hrano

Vpliv

Industrijska podatkovna platforma za digitalno spodbudo načinu certificiranja živil v Evropi.

  • najsodobnejše tehnologije veriženja blokov

  • odprto in sodelovalno virtualno okolje

  • izmenjava in povezovanje podatkov med različnimi akterji na področju varnosti hrane

  • obsežno pilotno sodelovanje z evropskimi ponudniki inšpekcijskih in certifikacijskih storitev