Obiective

Cerințe de
afaceri

Pentru a înțelege în profunzime nevoile scenariilor critice de afaceri cu privire la specificațiile de siguranță alimentară și pentru a le traduce în cerințe tehnice, organizatorice, legale și comerciale detaliate pentru platforma TheFSM

Dezvoltarea
platformei

Pentru a dezvolta atât structura, cât și serviciile front-end ale platformei TheFSM, astfel încât să poată sprijini pe deplin fluxurile de lucru și tranzacțiile de partajare a datelor securizate și controlate, esențiale pentru inspecție și certificare.

Testare
extinsă

Să înființeze zece (10) proiecte pilot în care companiile alimentare și părțile interesate din lanțul lor de aprovizionare vor testa, îmbunătăți și vor conduce adoptarea platformei de date și a instrumentelor software asociate.

Planificare
strategică

Pentru a proiecta, implementa și valida o strategie comercială care va conduce la adoptarea TheFSM de la jucătorii cheie ai sectorului de certificare și alte părți interesate din întreaga lume.

11 PARTENERI DIN
9 ȚĂRI UE IMPLICATE

Progrese tehnologice

  • Tehnologii semantice avansate care pot permite interoperabilitate și capabilități de integrare a datelor extrem de sofisticate.

  • Multilingvistică avansată atât pentru informații textuale, cât și pentru ontologii de date

  • Un serviciu de brokeraj de date pe mai multe fețe

  • Capacități de indexare, procesare și vizualizare a unor cantităţi mari de date pentru a sprijini procesarea datelor în timp real și execuția modelului de risc al alimentelor

Impact

O platformă de date industriale pentru a oferi un impuls digital modului în care are loc certificarea alimentelor în Europa.

  • Tehnologii blockchain de ultimă generație

  • Mediu virtual deschis și colaborativ

  • Schimbul și conexiunea de date între diferiți actori ai siguranței alimentelor

  • Pilotare extinsă cu furnizori europeni de servicii de inspecție și certificare