Предвидени резултати

  • Специализация и адаптация на всеки един от критичните бизнес сценарии към местните нужди на хранителните компании и техните заинтересовани страни по веригата на доставки.
  • Гаранция, че се канализират сигурни и надеждни данни през платформата.
  • Създаване на група от местни заинтересовани страни около всеки пилотен иновационен проект, която ще ангажира хранителните компании и техните заинтересовани страни по веригата на доставки във всеки пилотен проект.
  • Внедряване на всеки пилот в добре изчислени итерации, които постепенно ще включат действителните клиенти и ще увеличат обема на бизнеса, който се изпълнява чрез платформата.

Резултати

РП1: Изисквания

РП2: Данни

РП3: Платформа

РП4: Приложения

РП6: Пилотни проекти

РП7: Въздействие

РП8: Проект