Predvideni rezultati

  • Specializirajte in prilagodite vsak od kritičnih poslovnih scenarijev lokalnim potrebam živilskih podjetij in njihovih deležnikov v dobavni verigi.
  • Poskrbite, da bodo prek platforme usmerjali varne in zaupanja vredne podatke.
  • Vzpostavite skupino lokalnih deležnikov okoli vsakega inovacijskega pilota, ki bo v vsak pilot vključila živilska podjetja in njihove deležnike v dobavni verigi.
  • Izvedba vsakega pilota v dobro izračunanih iteracijah, ki bodo postopoma vključile dejanske stranke in povečale obseg poslovanja, ki se izvaja prek platforme.

Dobavljivi izdelki

WP1: Zahteve

WP2: Podatki

WP3: Platforma

WP4: Aplikacije

WP6: Piloti

WP7: Vpliv

WP8: Projekt