Verwachtte uitkomsten

  • Specialiseer en pas elk van de kritieke bedrijfsscenario’s aan de lokale behoeften van voedingsbedrijven en hun belanghebbenden in de toeleveringsketen aan.
  • Zorg ervoor dat ze veilige en vertrouwde gegevens via het platform kanaliseren.
  • Stel rond elke innovatiepilot een groep lokale belanghebbenden samen die voedingsbedrijven en hun belanghebbenden in de toeleveringsketen bij elke pilot zullen betrekken.
  • Implementatie van elke pilot in goed berekende iteraties die geleidelijk echte klanten aan boord zullen brengen en het volume zal vergroten van de zaken die via het platform worden uitgevoerd.

Deliverables

WP1: Vereisten

WP2: Data

WP3: Platform

WP4: Toepassingen

WP6: Pilots

WP7: Impact

WP8: Project