Rezultatele prevăzute

  • Specializarea și adaptarea fiecaruia dintre scenariile critice de afaceri la nevoile locale ale companiilor alimentare și ale părților interesate din lanțul lor de aprovizionare.
  • Asigurarea distribuirii prin platformă a datelor sigure
  • Stabilirea unui grup de părți interesate locale în jurul fiecărui pilot de inovare, care va implica organizațiile din lanțul alimentar și părțile interesate din lanțul lor de aprovizionare în fiecare pilot
  • Implementarea fiecărui pilot în iterații bine calculate care vor integra treptat clienții reali și vor crește volumul de afaceri care se execută prin intermediul platformei

Livrabile

WP1: Cerințe

WP2: Date

WP3: Platforma

WP4: Aplicații

WP6: Pilots

WP7: Impact

WP8: Project