Предвиђени исходи

  • Специјализујте и прилагодите сваки од критичних пословних сценарија локалним потребама прехрамбених компанија и њихових заинтересованих страна у ланцу снабдевања.
  • Уверите се да каналишу безбедне и поуздане податке кроз платформу.
  • Успоставите групу локалних заинтересованих страна око сваког пилота иновације која ће ангажовати прехрамбене компаније и њихове заинтересоване стране у ланцу снабдевања у сваком пилот пројекту.
  • Имплементација сваког пилота у добро израчунатим итерацијама које ће постепено укључити стварне клијенте и повећати обим пословања који се обавља преко платформе.

Испоруке

ВП1: Захтеви

ВП2: Подаци

ВП3: Платформа

ВП4: Апликације

ВП6: Пилоти

ВП7: Утицај

ВП8: Пројекат